زمانی که گوشی شما از دستتان بر روی زمین افتاده یا ضربه ای به نمایشگر آن وارد می شود اولین چیزی که به ذهنتان می رسد این است که تاچ